Provjera ispravnosti OIB-a
(matematička)


OK
Ovaj broj zadovoljava normativne i matematičke uvjete da bude valjani OIB.
Nije OK!

Što je ovo?

Što ovo nije?

Kako koristiti?